Vuon Treo Tranh (47/47)

Also known as the ‘Five Spring’, Vuon Canh Treo Tranh is a refreshing spot away from the city. Indulge yourself in some of these nature’s fresh and calming springs where you can swim or just have a small picnic with your friends or family. This place is best enjoyed during the summer heat.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *