Tương Nam Đàn (20/20)

TOP

Tương Nam Đàn được xem là đặc sản Nghệ An trứ danh với nhiều công đoạn vô cùng tỉ mỉ. Loại tương này có 3 tầng: tầng trên cùng là hạt đậu, tầng thứ hai là lớp nước tương màu hổ phách và tầng phía dưới cùng là mốc tương màu vàng thẫm.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *