Tuan Chau (43/47)

Tuan Chau Island is a perfect tourist destination of Halong Bay with a two kilometre artificial beach. There are multiple villas and luxury resorts, international restaurants, shops and roadside food stalls. The island offers various activities like jet ski, kayaking and mountain climbing. Being a popular tourist attraction, there is a dolphin, seal, circus and a martial art show almost everyday here.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *