Traditional folk music (5/5)

[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Traditional folk music
[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Traditional folk music

The people of the Mekong Delta are known for their love of music. Cải Lương, a Vietnamese style of folk opera originally from the Mekong Delta, is a mix of ballads and theatre accompanied by a musician playing a zither or, in modern renditions, a guitar. The amusing storylines are often set in Vietnam’s countryside and can be lighthearted, sorrowful, or both. Regardless of language barriers, it’s easy to enjoy Cải Lương, thanks to expressive acting and melodious singing. The Mekong Garden Restaurant, on Tân Phong Islet, is one of the places that performs Cải Lương music throughout the day and at dinner time. 

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.