Topas Ecolodge, Sapa (10/11)

TOP
[Việt Nam] Top 11 cơ sở lưu trú TỐT NHẤT - Topas Ecolodge, Sapa
[Việt Nam] Top 11 cơ sở lưu trú TỐT NHẤT - Topas Ecolodge, Sapa

It is hard to pinpoint the highlight of a stay at Topas Ecolodge. The incredible food? The infinity pool? The ever-changing valley views? Or maybe it’s the trekking among rice terraces and ethnic minority villages. Suffice to say, there are numerous good reasons to visit, but the best is the positive impact the Topas group is making in this part of Lao Cai Province. By employing more than 100 people from ethnic villages, buying produce from nearby farmers, and carefully managing its waste, water, and energy resources the lodge has set a benchmark for sustainable stays within Vietnam.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.