The Abandoned Valley (3/7)

[Quảng Bình] TOP 7 điểm nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - The Abandoned Valley
[Quảng Bình] TOP 7 điểm nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - The Abandoned Valley

We’ve done a few of the caving day trips, and in our opinion, this one by Jungle Boss Homestay is the best one available. Taking you to a valley that was once incorporated into the Ho Chi Minh Trail, the guides lead you through jungle, past poison ivy and then into the back entrance of Dark Cave. Here you travel 300m or so into the pitch black cavern, with head torches, safety equipment and guides.

The trip then takes you back through the jungle to E Cave where you have lunch — BBQ cooked over hot stones — before swimming approx. 150m into the depths of the cavern. The cavern is reverberant and it’s quite chilling being submerged in the pitch black, but the water is fresh and cold: the perfect tonic to the tropical heat and sweat of the jungle.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.