Sustainable souvenirs in Lùng Tám (7/7)

[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Sustainable souvenirs in Lùng Tám
[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Sustainable souvenirs in Lùng Tám

Lùng Tám Linen Co-op is a social enterprise run by the ethnic Flower H’mong, located in the foothills of Quản Bạ District. Pay a visit to the workshop to see how community-grown hemp is spindled, stretched, dried and dyed with plants, before being handwoven on looms into linen fabrics. Next door to the workshop is a gift shop, where you can have a chat with founder Ms.  Mai about sustainable fashion.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.