Sunbathe on Beach (20/27)

Suggested for: anyone who wants to get tanned skin

Why go: 

Halong Bay is said to be one of the best places for sunbathing on the beach in Vietnam with numerous beaches. With dazzling sunlight, beautiful beaches with calm tides, clean, and green water, you will feel very comfortable when enjoying sunbathing. To name some beaches, they will be Tuan Chau, Ti Top, Ngoc Vung, and Trai Dao. They are the best ones with beautiful views of the bay.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *