Phong Nha Botanical Gardens (6/7)

[Quảng Bình] TOP 7 điều nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Phong Nha Botanical Gardens
[Quảng Bình] TOP 7 điều nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Phong Nha Botanical Gardens

Home to Gio Waterfall, Vang Anh Lake, an exhibition house, an animal rescue zone and pristine forest, the Phong Nha Botanical Gardens’ diverse flora provides a rich habitat for a range of bird and mammal species. Covering over 40 hectares, a 3km trek takes you through the gardens, and there are spots to camp out at dusk to observe wildlife as night falls.

TIP: To fully appreciate the botanical gardens, it’s best to get yourself on the highly rated, one-day eco-conservation tour run by Mr. Hai. Taking you through the gardens themselves and to the animal rescue centre, the tour includes swimming in a natural pool, a BBQ lunch, 8km to 10km of jungle trekking and insight into the ecological and conservation side of Phong Nha-Ke Bang National Park.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.