Meet fellow thrill-seekers (3/5)

[Lâm Đồng] TOP 5 lý do nhất định phải thử vượt thác tại Đà Lạt - Meet fellow thrill-seekers
[Lâm Đồng] TOP 5 lý do nhất định phải thử vượt thác tại Đà Lạt - Meet fellow thrill-seekers

Canyoning is the perfect way to make new friends on your trip. All that time doing extreme sports together fosters a sense of camaraderie. You may find yourself exchanging knowing glances with others in the group and sharing words of encouragement before taking a leap. You’ll also make friends with your Vietnamese tour guides, who will motivate and laugh with you throughout the day. 

Come break-time, you can enjoy a tropical picnic under the trees and find out more about your fellow thrill-seekers and guides.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.