Incredible hikes on the sky path (6/7)

[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Incredible hikes on the sky path
[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Incredible hikes on the sky path

The Nho Quế River Viewpoint is one of Hà Giang’s most famous attractions; but the best way to see it comes with a climb. The sky path is a steep, small road that snakes uphill through Flower H’mong villages, before curving up the side of the mountain to the neighbouring peak. Prepare sturdy shoes for the hike on the sky path, which covers a total of 500 metres on a breathtaking two-hour walk. The views along the way are unlike any other, overlooking mountain ranges, the Nho Quế River and the historic Happiness Road, which took 1,300 volunteers seven years to build.

TIP: If you’re looking for more great panoramic vistas, try the 20-minute hike from Đồng Văn to Đồn Cao Fortress. 

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.