Huế Citadel (9/18)

[Việt Nam] Top 18 điểm Check-in sống ảo siêu đẹp - Huế Citadel
[Việt Nam] Top 18 điểm Check-in sống ảo siêu đẹp - Huế Citadel

With dreamy rivers, lotus ponds, and forested hills all around, it’s no wonder why the Nguyen Kings chose Huế as the site for their feudal capital. The moated Imperial City in the centre of town is full of photogenic possibilities. Crumbling archways and ornate mosaics cover the architectural wonders scattered within the complex.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.