Hon Trong Mai (28/47)

One of the most unique and photographed pair of islets in Halong Bay is the Hon Ga Choi Island. Also known as the ‘Fighting Cocks’ island, the rock formations loom 12 metres over the water. Tourists, especially photographers, usually visit here during sunrise and sunsets when the light casts a beautiful hue.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *