Hang En (1/7)

[Quảng Bình] TOP 7 điểm nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Hang En
[Quảng Bình] TOP 7 điểm nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Hang En

The third largest cave in the world can be reached by regular, two-day trips that include sleeping on a beach inside the cave beneath 100,000 swallows; traversing rivers; trekking through jungle; clambering over rocks; and some pretty impressive views, particularly the one of the cavern as you look through the far entrance of Hang En. There’s something prehistoric about this place, as if you’re walking into a land once inhabited by dinosaurs. The dinosaurs, naturally, are gone, and even their skeletons are just a figment of a journalist’s imagination. But you will be struck by the grandeur of the caverns. They are enormous.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.