Four Seasons Nam Hai (2/7)

The Four Seasons Nam Hai espouses the concept of interbeing, put forward by much-loved Vietnamese Zen Master Thich Nhat Hanh. This five-star haven on the beach just outside Hoi An promotes a reconnection to nature through small touches in its minimalist villas, such as recorded meditation sessions, essential oils, and mindful reading material.

In its award-winning ‘Heart of the Earth Spa’, therapists use singing bowls in each treatment session, which take place in floating villas overlooking a lotus-filled lagoon. The spa’s pride is a synchronized set of eight quartz crystal bowls, which are played for vibrational sound bathing and energy healing. Guests can complement their treatments with anti-gravity yoga, meditation classes and dips in the gorgeous beachfront infinity pool.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.