Follow Vietnamese customs (4/7)

[Việt Nam] Top 7 việc nhất định phải làm khi du lịch Việt Nam - Follow Vietnamese customs
[Việt Nam] Top 7 việc nhất định phải làm khi du lịch Việt Nam - Follow Vietnamese customs

On the whole, Vietnam is still a conservative country. You can show your respect for Vietnam’s culture by adopting the local way of doing things while you’re here. When visiting a temple or pagoda, make sure your legs and shoulders are covered and your hat is off. When entering someone’s home, don’t forget to take off your shoes! This will be greatly appreciated by your host, showing them you respect the cleanliness of their space. As well, each Vietnamese home and business has an altar that’s a place of regular worship. Take care not to block or leave things in front of the altar, as we Vietnamese feel this is not respectful to our ancestors and spirits.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.