Fascinating history at the H’mong Palace (4/7)

[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Fascinating history at the H’mong Palace
[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Fascinating history at the H’mong Palace

In the valley town of Sà Phìn you’ll find one of Hà Giang’s best cultural attractions: the H’mong King Palace. Surrounded by towering pines, the entrance to this fortress is marked by ornately carved wooden doors which open to three interconnected courtyards. The H’mong king Vương Chính Đức rose to power at the turn of the 20th century. He invested his fortune in building his dream home, complete with an immense stone bath for bathing in goat’s milk.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.