Ethnic cultures at Phố Cáo Market (3/7)

[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Ethnic cultures at Phố Cáo Market
[Hà Giang] Top 8 điều nên khám phá nhất tại Hà Giang - Ethnic cultures at Phố Cáo Market

Minority groups from all over the province meet once a week at Phố Cáo Market to sell or buy a wide range of goods, from household appliances to clothing and exotic spices. Keep an eye out for people in traditional dress, such as colourful Flower H’mong skirts to tight-laced Black H’mong tunics. This market is a fascinating window into the diverse cultures of the deep north. 

TIP: Ask your tour guide or homestay hosts about the schedule of the local markets and the best times to visit, as timetables can be difficult to pinpoint.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.