Day 2: The Vietnamese Border (2/4)

[Hà Giang] Top hoạt động nhất định nên làm khi du lịch Hà Giang 4 ngày - Day 2 The Vietnamese Border
[Hà Giang] Top hoạt động nhất định nên làm khi du lịch Hà Giang 4 ngày - Day 2 The Vietnamese Border

Morning

Enjoy a steaming bowl of pho for breakfast before you set off for Dong Van, taking the QL4C northeast. The steep road quickly rises above the tree line, revealing an otherworldly landscape of eroded limestone karsts with incredible views at every turn. Dốc Chín Khoanh (Nine Turn Pass), is a great place to stop and admire the sets of curved roads descending into the valley below. Stop in the Sà Phìn area for food and fuel.

Afternoon

A three-hour detour takes you to the Lũng Cú Flag Tower. The 360-degree views over the border into China are worth the effort. Back on the QL4C, you’ll have no shortage of stunning views on the way to Đồng Văn, where you’ll stay. Set aside time to visit a local market, either at night or in the early morning, and see the colourful ethnic minorities going about their business.

TIP: Be sure to check with your host in Dong Van about dates and times for the local markets. It’s a cultural experience you won’t want to miss.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.