Cycling, Ural Tours and More (4/7)

[Quảng Bình] TOP 7 điều nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Cycling, Ural Tours and More
[Quảng Bình] TOP 7 điều nhất định phải khám phá tại động Phong Nha - Cycling, Ural Tours and More

Bicycles are available for rent or for free use at the guesthouses in Phong Nha Town and at the various homestays and farmstays outside the main drag. As cycling goes, the area is a little patch of paradise. There aren’t too many hills and the paved roads are good quality. Although you need to be vigilant, there’s never too much traffic. There are also numerous trails through the paddy fields to small hamlets and villages reached only by unpaved roads. The Bong Lai Valley is a wonderful place to explore. Just expect to do a lot bicycle carrying if you’re heading off-road during the wet season.

TIP: Phong Nha Farmstay also conducts jeep tours and tours on old Ural motorbikes. And if you’re feeling particularly adventurous, the 200km-plus motorbike drive from Phong Nha to the next town down, Khe Sanh, is spectacular.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.