Colourful riverside commerce (2/5)

[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Colourful riverside commerce
[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Colourful riverside commerce

Cái Bè town gets started early, and you’ll want to as well. Wake up at dawn for a magical ferry ride at sunrise, and ride a bicycle over the town bridges and through the morning markets. The Tiền riverside market is easily recognizable. Under the battered tarps, fresh fruit and flower vendors wait for customers while conversing with friends or playing Chinese Checkers. From there, head to Cái Bè Church, built by a Catholic German priest in the early 20th century. Look out for small pagodas, Buddhist shrines and Hindu temples scattered across town — a reminder of the multi-cultural character of the Mekong Delta. 

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.