Book a family homestay (1/7)

[Việt Nam] Top 7 việc nhất định phải làm khi du lịch Việt Nam - Book a family homestay
[Việt Nam] Top 7 việc nhất định phải làm khi du lịch Việt Nam - Book a family homestay

Homestays not only provide close-up encounters with local culture, they also play an important part in supporting communities, especially in Vietnam’s remote and rural areas. Vietnamese homestay hosts are known to be incredibly generous. They will happily organise unforgettable tours and intimate workshops for you, which in turn contribute to the income of the whole village. In the Mekong Delta, Mekong Rustic follows this model, allowing farmers and carpenters to welcome guests into their own homes. In the farming village of Thon Tha in Ha Giang, Mr. Thien Homestay exposes guests to Tay ethnic culture, with enriching stays in a traditional stilt house.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.