Boats and river life (1/5)

[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Boats and river life
[Tiền Giang] TOP 5 lý do bạn sẽ yêu thích huyện Cái Bè - Boats and river life

In the Mekong Delta, life is lived on the water. Rivers and canals wind through the region, and locals grow up paddling boats and travelling by ferry. Get a taste of this unique culture by taking a sampan to explore small channels and mangrove forests. Women typically row sampans standing up while skillfully navigating the currents and twists of each waterway. Wear a nón lá for sun protection as you float gently down the streams of Tiền Giang District, passing locals fishing for catfish, children playing on the banks and families doing household chores in stilt houses.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.