Bhaya Cruises, Ha Long Bay and Lan Ha Bay (1/11)

TOP
[Việt Nam] Top 11 cơ sở lưu trú TỐT NHẤT - Bhaya Cruises, Ha Long Bay and Lan Ha Bay
[Việt Nam] Top 11 cơ sở lưu trú TỐT NHẤT - Bhaya Cruises, Ha Long Bay and Lan Ha Bay

There’s nothing more dreamy than an overnight cruise on Ha Long Bay… that is, except for a two-night cruise in Ha Long Bay and Lan Ha Bay. This extraordinary place is under threat, which is why it’s great to see Bhaya Cruises taking a stance to protect its natural beauty. Bhaya operates with a ‘zero single-use plastic’ policy, diversifies its guests away from over-visited attractions, and hosts an annual clean-up event to remove trash from Ha Long’s limestones islets. Churning through ancient seascapes and stopping at hidden caves, Bhaya’s cruises are simply magical.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.