Bai Tu Long Bay (5/47)

Bai Tu Long Bay, located at a mere 30 km from Halong Bay is its sister city in every sense. The untouched limestone and karst rocks remind you of Ha Long before the tourists overran it. The bay spans a vast expanse of oceans with numerous islands made of limestone karst. The area is picturesque and instills a sense of calmness in you.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *