Animals and creepy crawlies (1/5)

[Quảng Bình] Top 5 điều thú vị nhất định phải khám phá tại Động Tú Làn - Quần thể Sơn Đòong - Animals and creepy crawlies
[Quảng Bình] Top 5 điều thú vị nhất định phải khám phá tại Động Tú Làn - Quần thể Sơn Đòong - Animals and creepy crawlies

There isn’t a great deal of flora within the Tú Làn caves, but you’ll encounter plenty of fauna. Don’t be put off by Rat Cave – it’s named after the shape, not the inhabitants. You won’t find rats anywhere in the system but expect bats that dart and squeak above your head. You also come into contact with bizarre insects and translucent fish that have evolved to survive in the darkness. 

In between caves you might encounter multicoloured spiders, fluffy centipedes, or oversized worms. You can only find these mesmerising tropical critters deep in the jungle. Just be sure to look, not touch.

Thứ tự xếp hạng trong bài sẽ thay đổi khi bạn Upvotes hoặc Downvotes

Đầu TOP (Points cao nhất). Ví dụ: 2587 Points
Giữa TOP (Points trung bình). Ví dụ: 2300 Points
Cuối TOP (Points thấp nhất). Ví dụ: 1999 Points

Bạn thấy hữu ích không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đăng bởi Dũng Cá Xinh

Chỉ mong muốn làm một cây cỏ dại, kiên cường bám trụ trước mưa giông bão táp, nắng gió hạn khô. Để rồi sau tai ương, cây cỏ dại đó lại bám rễ mạnh mẽ hơn và nảy nở sinh sôi.